Maastricht - Heuvelland - Westelijke Mijnstreek

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio Maastricht - Heuvelland- Westelijke Mijnstreek is Koraal sterk vertegenwoordigd door Maasveld (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg).