Geriatrisch Revalidatiecentrum

In hartje Weert vindt u het nieuwe Zorgplein van Land van Horne. Aan het Zorgplein Land van Horne ligt het Geriatrisch Revalidatiecentrum. Het Geriatrisch Revalidatiecentrum is een modern complex met specialistische revalidatie voor ouderen. 

Zorgverlening

Revalideren is hard werken. Bijvoorbeeld na een operatie aan een heup, knie of schouder of bijvoorbeeld na een CVA, vraagt herstel veel inzet. De behandelaren van het Geriatrisch Revalidatiecentrum zijn gespecialiseerd in revalidatie voor ouderen. Ook mensen met dementie of beginnende geheugenstoornissen kunnen na een ziekte of operatie revalideren in het Geriatrisch Revalidatiecentrum. 

Onderdeel van Land van Horne

Het Geriatrisch Revalidatiecentrum is onderdeel van de Stichting Land van Horne. Een zorgorganisatie met aandacht voor zorg, wonen en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met 17 locaties, circa 2.600 medewerkers en 1.200 vrijwilligers bieden we (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Afdeling Recruitment

Bel: 088 - 9878888