Lionarons GGZ

Lionarons GGZ biedt hulpverlening in de Generalistische Basis en Specialistische GGZ aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit zij samen met de ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor de cliënten. Bij Lionarons GGZ wordt gewerkt in multidisciplinaire teams bestaande uit (GZ-)psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters, SPV, Verpleegkundig Specialisten GGZ, vaktherapeuten en ambulant begeleiders.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Camille Essed, directeur p&o

Bel: 06-49887958

In dit document vertellen een aantal medewerkers over hun werkplezier in de zorg.