Kind & Jeugdzorg - Volwassenenzorg

Lionarons Geestelijke Gezondheidszorg is een kleinschalige organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg die hulpverlening biedt aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. Er werken ruim 100 medewerkers bij Lionarons GGZ. We bieden zorg aan minderjarigen, volwassenen en ouderen.

De behandeling vindt ambulant plaats. We maken werk van zorg op maat zonder strakke zorgprogramma’s. De medewerkers van Lionarons GGZ onderscheiden zich door een sterke diagnostische blik, waardoor we al vroeg in het zorgtraject kunnen inschatten welke zorg het meest passend is (matched care). Bij ons komt geen cliënt met een stoornis binnen, maar een kind met zijn gezin en leefomgeving. Onze hulpverlening is gericht op het hele systeem van het kind en we werken out of the box. Naast individuele behandelingen worden er ook veel groepsbehandelingen aangeboden aan cliënten. We onderhouden korte lijnen met verwijzers, scholen en gemeentelijke toegangsteams. Veel van onze medewerkers hebben naast hun hoofdwerkzaamheden ook interessante neventaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meedenken in innovatie, consultatie voor externe partners en deskundigheidsbevordering. Natuurlijk zetten we tijdens onze behandeling ook eHealth in, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Camille Essed, directeur p&o

Bel: 06-49887958