Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

Het CJG is dé (digitale) vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Op onze website is over tal van thema’s informatie en advies te vinden.  Verder kun je bij het CJG terecht met vragen rondom bijv. somberheid, boosheid, angstklachten, problematisch game-gedrag en echtscheiding. Samen met onze Praktijkondersteuners Jeugd/pyschologen kind en jeugd kunnen we zelf kortdurende behandeling bieden, of zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de juiste zorgverlener.