MIK & PIW Groep

MIK & PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen sociaal werk en kinderopvang op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, blijven we werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Afdeling HR

Bel: 088 365 0600

Onder de nieuwe groep vallen behalve de welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en OD-CJG ook de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. De nieuwe organisatie heeft ruim 950 medewerkers  in dienst.