Spelenderwijs

Spelenderwijs biedt professionele opvang aan in een omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd om 'spelend wijs en wijzer' te worden. Dat is onze missie. Onze visie bestaat uit 4 kernwaarden:

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal

Ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen. Kinderen mogen dat doen op hun eigen manier en in hun eigen tempo, op basis van aanleg en temperament. 

Wij zien de verschillende groepen als voorzieningen waar optimale ontwikkelingskansen voor kinderen gecreëerd worden. Door de juiste benadering en door het aanbieden van veelzijdige speelmogelijkheden stimuleren we ieder kind zo optimaal mogelijk. We bieden de gelegenheid om persoonlijke kwaliteiten, vooral ook de sociale vaardigheden te ontwikkelen. We helpen kinderen om evenwichtig en zelfstandig te worden met een gezond gevoel van eigenwaarde. We besteden aandacht aan alle facetten van de ontwikkeling: de sociaal-emotionele, motorische, verstandelijke, taalkundige en creatieve ontwikkeling. 

2. Respect

We tonen respect voor kinderen, hun opvoeders en de omgeving en leren de kinderen zo wat respect inhoudt. De pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan omgangsvormen en geven aan waar grenzen liggen.

3. Ruimte en vertrouwen

De pedagogisch medewerkers geven kinderen de ruimte en het vertrouwen om te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. We dagen kinderen uit en maken ze nieuwsgierig, geven ze de ruimte en stimuleren ze tot zelf doen. Zo helpen we kinderen zelfstandig te worden en zelfvertrouwen op te bouwen.

4. Veiligheid en geborgenheid

We bieden in alle groepen (emotionele) veiligheid en geborgenheid. We doen dit door te zorgen voor een prettige en ontspannen sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn. Door het stellen van regels en grenzen bieden we de kinderen structuur en houvast. We hebben oog voor veiligheid.