Ecsplore

Stichting Ecsplore - onderdeel van MIK & PIW Groep - werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen.

Stichting Ecsplore biedt activiteiten aan op het gebied van sport, educatie en cultuur en werkt in opdracht van een drietal gemeenten: Sittard-Geleen (in samenwerking met Sprint), Schinnen en Stein.