Partners in welzijn

Partners in Welzijn is een organisatie voor sociaal werk: we helpen mensen – jong en oud – als ze problemen hebben maar bovenal willen we u helpen problemen te voorkomen. We zijn het gezicht in buurten en wijken. Onze dienstverlening is soms individueel, soms collectief, soms door professionals, soms door vrijwilligers.

Partners in Welzijn werkt vanuit drie versterkingsopdrachten die de rode draad vormen van ‘Samen sterker in de Kern’:

sociale basis
buurtkracht
ambulante nabijheid

Binnen deze drie versterkingsopdrachten biedt Partners in Welzijn een 7-tal basisinterventies aan:

preventie door presentie
boeien, binden en bouwen: buurtmakelen
versterken educatief partnerschap
faciliteren van participeren: supporting
versterken gezonde leefstijl
talenten ontwikkelen
ondersteunen van burgers: cliëntondersteuning

Missie

Partners in Welzijn staat voor Passie, Integriteit en Waardering en draagt bij aan het stimuleren en benutten  van kansen en talenten van mensen, dichtbij en herkenbaar, waarbij preventie en zelfredzaamheid de uitgangspunten zijn.

Visie

Partners in Welzijn nodigt mensen, van jong tot oud, in hun eigen gebied uit om actief deel te nemen aan de samenleving en daar waar nodig in te ondersteunen. Hierin staat zelfredzaamheid en verbinding centraal.