Partners in welzijn Geleen

Partners in Welzijn is een organisatie voor sociaal werk: we helpen mensen – jong en oud – als ze problemen hebben maar bovenal willen we u helpen problemen te voorkomen. We zijn het gezicht in buurten en wijken. Onze dienstverlening is soms individueel, soms collectief, soms door professionals, soms door vrijwilligers.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Afdeling HR

Bel: 088 365 0600