Mutsaersstichting, Hulpverlening bij geweld in relaties

De voorziening voor maatschappelijke opvang en vrouwenhulpverlening biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan:

•Inwoners van Noord- en Midden-Limburg, inclusief professionals en vrijwilligers met vragen over geweld in afhankelijkheidsrelaties.
•Gezinnen met hulpvragen naar aanleiding van ervaringen met (dreigend) huiselijk geweld (kindermishandeling, partnergeweld, maar ook geweld tegen ouderen, allochtonen en gehandicapten).
•Gezinnen met hulpvragen naar aanleiding van ervaringen met (dreigend) huiselijk geweld waarbij opvang noodzakelijk is. Hierbij worden ook gezinnen buiten de regio Noord en Midden Limburg opgevangen.

Daarnaast kunnen wij bemiddelen bij het vinden van intensievere vormen van (vrouwen)hulpverlening, zoals die van de Ambulante FIOM en de GGZ.