Pactum

Pactum (voorheen Rubicon jeugdzorg) helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders stap voor stap vooruit. Want soms heeft een jeugdige zoveel problemen bij het opgroeien dat hij hulp van buitenaf nodig heeft. De problemen kunnen thuis voorkomen, maar ook in de klas, op straat of bij vriendjes en vriendinnetjes thuis. Het zijn veelal problemen met opvoeding, ontwikkeling en gedrag.

Heb je een vraag voor ons?

Bij de hulpverlening gaan we uit van de hulpvraag van de jeugdige. Samen met de jeugdige en de opvoeders zoeken we naar de vorm van hulp die iemand écht vooruit helpt.