Horn

Bij Pactum (voorheen Rubicon jeugdzorg)  staat de hulpvraag van de jeugdige en zijn opvoeders centraal. Werken bij Pactum betekent vooruitstrevend meewerken aan hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. De medewerkers van Pactum worden voortdurend gestimuleerd hun kennis uit te breiden of te verdiepen. Wij bieden onze medewerkers scholingsprogramma's, studiedagen, werkbegeleiding en loopbaanbegeleiding. Want Pactum is een vooruitstrevende organisatie!

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze HR afdeling

Bel: 0475-588400