De Regenboog

Zorgcentrum De Regenboog is gespecialiseerd in zorg voor ouderen met een psychische stoornis. Meer specifiek gaat het om geronto-psychiatrische aandoeningen. In totaal zijn er in De Regenboog 62 beschermd wonen plaatsen, die onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Heerlen vallen. 

Binnen Sevagram neemt De Regenboog een bijzondere positie in, omdat het zorgcentrum zorg biedt aan cliënten waarbij psychiatrische en/of psychosociale aandoeningen op de voorgrond staan. 

De medewerkers krijgen ondersteuning van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Tevens wordt nauw samengewerkt met onder andere Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zodoende kan 
De Regenboog gebruikmaken van een groot aanbod aan specialismen op het terrein van zorg aan ouderen.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?