Sint Jozef wonen en zorg thuiszorg

Sint Jozef is een kleine klantgerichte organisatie die momenteel volop in beweging is. Momenteel  gaat verbouwen gepaard met het vormgeven van de nieuwe organisatie.

Bij Sint Jozef werken zowel binnen het zorgcentrum als in de thuiszorg ongeveer 180 medewerkers en er zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief. Zij zetten zich allemaal in voor het welzijn van onze bewoners c.q. cliënten. Zowel onze bewoners als medewerkers ervaren een warme en persoonlijke sfeer binnen Sint Jozef.

Werken bij Sint Jozef in de thuiszorg

Kenmerkend voor Sint Jozef is de kleinschaligheid en daardoor de korte lijnen en directe communicatie. Bovendien is er veel ruimte voor meedenken en eigen initiatief van medewerkers.

Sint Jozef biedt in de thuiszorg een groot pakket aan diensten, waaronder verpleging en verzorging, begeleiding, hulp bij huishouden (vanuit de WMO) en tafeltje-dek-je. Ook al neemt de complexiteit van de hulpvraag toe, het uitgangspunt is om met inzet van maatwerk cliënten waar mogelijk in de eigen vertrouwende omgeving te kunnen laten blijven.

Ook binnen de thuiszorg leiden we mensen op, waaronder opleiding tot (wijk)verpleegkundige en verzorgende IG. Stagiaires van diverse opleidingen worden tijdens hun opleiding zowel intramuraal als extramuraal ingezet. 

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Marion Oomen, manager zorg extramuraal

Bel: 077 - 4667878