Sint Jozef wonen en zorg

In Meijel en omgeving is Sint Jozef wonen en zorg dé zorgaanbieder voor verpleging, verzorging en thuiszorg / hulp bij huishouding. 

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Audrey Rinkens, manager zorg intramuraal

Bel: 06 - 14722249

Vanuit onze visie “Hier voel ik mij thuis” geven wij vorm en inhoud aan het bieden van een fijn leefklimaat binnen een veilige huiselijke omgeving. Persoonlijke aandacht, nabijheid, gesprek en passende activiteiten zijn daarbij essentiële middelen die de kwaliteit van leven en comfort van onze bewoners verhogen. Dit alles ondersteund door goede, veilige zorg en waar nodig behandeling.

Uitgaande van de eigen keuze van onze bewoners stimuleren we hen de (nog) bestaande mogelijkheden en interesses te blijven benutten en waar mogelijk de regie te blijven behouden.

We zetten ons in om alle vormen van ondersteuning en zorg te laten aansluiten op de vragen, behoeften en wensen van onze bewoners; dit doen we in goed overleg met de bewoner en zijn of haar naasten.

Grenzend aan het zorgcentrum bevinden zich 20 aanleunwoningen van Antares. Deze zijn bestemd voor  ouderen, die nog zelfstandig willen en kunnen wonen. Er is een vaste verbindingsgang met het zorgcentrum en er wordt naar behoefte zorg en activiteiten binnen Sint Jozef aangeboden.

Sint Jozef biedt de volgende diensten:

• Verpleging & verzorging
• Thuiszorg en gespecialiseerde thuisbegeleiding
• Hulp bij huishouden thuis
• Dagopvang
• Activiteiten binnen Sint Jozef
• Eten & drinken in de binnentuin
• Overige diensten zoals alarmering en tafeltje-dekje-je.