Sint Jozef zorg en wonen binnen het zorgcentrum

Sint Jozef is een kleine klantgerichte organisatie die momenteel volop in beweging is. Momenteel gaat verbouwen gepaard met het vormgeven van de nieuwe organisatie. 

Bij Sint Jozef werken zowel binnen het zorgcentrum als in de thuiszorg ongeveer 180 medewerkers en er zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief. Zij zetten zich allemaal in voor het welzijn van onze bewoners c.q. cliënten. Zowel onze bewoners als medewerkers ervaren een warme en persoonlijke sfeer binnen Sint Jozef.

Werken bij Sint Jozef

Kenmerkend voor Sint Jozef is de kleinschaligheid en daardoor de korte lijnen en directe communicatie. Bovendien is er veel ruimte voor meedenken en eigen initiatief van medewerkers. 

Momenteel worden 7 huiskamers en een dagbestedingsruimte gerealiseerd, waarbij we vanaf begin 2020 op nieuwe huiskamers persoonsgerichte warme zorg verleend wordt aan bewoners met dementie. Het werken in kleine teams op deze huiskamers heeft als groot voordeel dat medewerkers de bewoner en zijn/haar familie en mantelzorgers goed kennen. Hierdoor is er meer maatwerk mogelijk en wordt de eigen regie van de bewoner en zijn of haar omgeving versterkt. De teams zijn binnen de nieuwe setting in staat om hun werk adequater rondom de bewoners te organiseren waarbij de vragen en wensen van de bewoners het uitgangspunt zijn.

Binnen Sint Jozef leiden we veel mensen op, waaronder opleiding tot verpleegkundige, verzorgende IG, helpende plus of medewerker leefplezier. Daarnaast hebben wij altijd meerdere stagiaires van diverse opleidingen binnen de organisatie. 

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Audrey Rinkens, manager zorg intramuraal

Bel: 06 - 14722249