VPTZ

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers. Mensen in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling kunnen ook een beroep doen op VPTZ.