VPTZ Venlo

VPTZ Venlo stelt zich ten doel om aan eenieder in de laatste levensfase waar nodig en gewenst tijd,
aandacht en ondersteuning te bieden door goed opgeleide vrijwilligers. Deze ondersteuning geldt ook voor de mantelzorger en wordt bij cliënt thuis of in het verzorgingshuis waar hij/zij woont, gegeven.