Brunssum

Zorggroep Triade is een WTZi, ISO-9001 gecertificeerde zorgaanbieder, gespecialiseerd in het verlenen van (ambulante) begeleiding aan mensen met een beperking (verstandelijk en/of psychiatrisch) en mensen met een psychosociaal- en/of verslavingsprobleem. Zorggroep Triade biedt forensische ambulante begeleiding en is hiervoor gecontracteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast bieden wij in het kader van Wmo-ondersteuning in alle Zuid-Limburgse gemeenten. In Midden-Limburg zijn we actief tot en met Roermond. Verder zijn we gecontracteerd zorgaanbieder betreft de Wlz in Zuid-Limburg. Daarnaast biedt Zorggroep Triade re-integratie “werkfit maken” dienstverlening aan, in opdracht van het UWV.

Zorggroep Triade wil met haar dienstverlening inspelen op de vraag van cliënten om een eigen (zelfstandig) leven te leiden in een zo optimaal mogelijke harmonie met de eigen directe leefomgeving.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze HR afdeling

Bel: 045-8200400