Zorggroep Triade

Zorggroep Triade is een zorgaanbieder die voor  het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) actief is in alle Zuid- en Midden-Limburgse gemeenten. Als coöperatie lid van Heerlen ‘STAND-by!’ staat Triade stand-by voor de burgers in gemeente Heerlen. 

Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen, we kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid. Hierbij besteden we samen met de cliënt aandacht aan alle levensgebieden. En omdat elke situatie verschilt, stemmen we onze aanpak altijd samen af. Onze aanpak is verre van standaard. Daarom blijft bij Zorggroep Triade de ondersteuningsvraag, de behoefte en de situatie van de cliënt altijd leidend. Wij leveren de zorg die nodig is. Eerst zorgen we voor stabiliteit en rust. In sommige perioden zal de zorg intensiever zijn dan in andere. In samenspraak met de cliënt bepalen we wat in eigen hand kan blijven en waarin we kunnen ondersteunen. Wederzijds vertrouwen is hier van groot belang. Waar de cliënt soms een stapje achteruit moet doet, doen wij er indien de situaties dit wenst twee vooruit om de cliënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zorggroep Triade is ervan overtuigd dat we door samenwerking de belangrijkste problemen kunnen aanpakken en samen kunnen zoeken naar passende oplossingen.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze HR afdeling

Bel: 045-8200400