KL-IK

Sinds 2017 biedt KL-IK professionele zorg op diverse leefstijlgebieden aan jeugdigen en volwassenen vanaf 16 jaar binnen diverse Limburgse gemeentes, maar soms ook buiten deze regio. KL-IK richt zich hoofdzakelijk op het verbinden of‘matchen’ van (jong)volwassenen met de juiste vorm van hulp en – mocht dat nodig zijn – een externe hulpverlener. Momenteel heeft Kl-IK een aantal kleinschalige locaties Beschermd Wonen in ter beschikking, die worden gecombineerd met een uitgebreid en vernieuwend aanbod in dagbesteding. Daarnaast onderhoudt KL-IK contacten met andere hulpverleners die, afhankelijk van de hulpvraag, kunnen worden ingeschakeld om zo snel mogelijk in te kunnen springen op de behoeftes van de cliënt. Door deze manier van matchen, wordt uiteindelijk de juiste ‘klik’ gevonden.

Het klantenbestand van KL-IK bestaat uit een mix vanuit de WLZ, Beschermd Wonen (met en zonder verblijf), Jeugdwet, Forensische Zorg en Ambulante zorg vanuit de WMO. De kracht van Kl-IK ligt in het werken vanuit eigen ervaring en zo aan te sluiten bij de klant. Dit betekent dat KL-IK werkt met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen, alsmede professionele hulpverleners zoals GZ-psychologen en pedagogen. Hierbij hechten wij grote waarde aan eigen persoonlijkheid, bij zowel onze cliënten als medewerkers: het moet immers matchen om de juiste ‘klik’ te vinden.