Kl-ik Sittard

Sinds 2017 biedt KL-IK professionele zorg op diverse leefstijlgebieden aan jeugdigen en volwassenen vanaf 16 jaar binnen diverse Limburgse gemeentes, maar soms ook buiten deze regio. KL-IK richt zich hoofdzakelijk op het verbinden of‘matchen’ van (jong)volwassenen met de juiste vorm van hulp en – mocht dat nodig zijn – een externe hulpverlener. Momenteel heeft Kl-IK een aantal kleinschalige locaties Beschermd Wonen in ter beschikking, die worden gecombineerd met een uitgebreid en vernieuwend aanbod in dagbesteding. Daarnaast onderhoudt KL-IK contacten met andere hulpverleners die, afhankelijk van de hulpvraag, kunnen worden ingeschakeld om zo snel mogelijk in te kunnen springen op de behoeftes van de cliënt. Door deze manier van matchen, wordt uiteindelijk de juiste ‘klik’ gevonden.

Je vindt ons kantoor hier: