Deel dit:

De Zorggroep start in juni 2023 met een pilot 'Volledig Pakket Thuis' (VPT) in de gemeente Venlo. Vanaf deze week worden er kandidaten geworven voor een nieuw team. De pilot loopt tot en met september. Het streven is om VPT na afronding van de pilot in alle werkgebieden verder uit te rollen.

De Zorggroep heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en dat ze toch de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hiervoor zoekt de zorgorganisatie naar alternatieven voor verpleeghuiszorg, zonder nieuwe verpleeghuisplekken te creëren. In lijn met het landelijke beleid om ouderen de regie te laten behouden, richt De Zorggroep zich op ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’.

Een van deze alternatieven is het 'Volledig Pakket Thuis' (VPT), waarbij wonen en zorg wordt gescheiden. Het VPT biedt ouderen de kans om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen en om zo lang mogelijk de eigen regie te behouden. De Zorggroep gaat starten met het aanbieden van deze dienstverlening in de wijk. Dit is een bewuste keuze omdat zij beschikt over een goed dekkend netwerk van zorg- en welzijnsdiensten in Noord- en Midden-Limburg, inclusief verbindingen in het sociaal domein.

Het VPT is een totaalpakket van zorg en diensten, verzorgd door De Zorggroep en onder regie van een vaste contactpersoon voor de cliënt. De zorg en ondersteuning wordt geleverd door integrale en gebiedsgerichte teams. Zij bieden relatiegerichte zorg en ondersteuning op maat.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de leefondersteuner, een nieuwe functie bij De Zorggroep. Leefondersteuners zijn een onmisbare steun voor de cliënt en mantelzorgers. Zij zijn de ‘ogen, oren en handen’ in huis en de schakel als er iets mis dreigt te zijn. Zij bieden ondersteuning op het gebied van welzijn, huishouden en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Leefondersteuners hoeven geen (zorg)diploma te hebben. Zij worden door De Zorggroep opgeleid.

Nieuwsgierig? Ontdek de vacature van 'Zorgprofessional Volledig Pakket Thuis' bij De Zorggroep.

Bekijk direct de mogelijkheden!