Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

Als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) heb je veel verantwoordelijkheden. Je coördineert de zorgverlening aan een aantal cliënten. Wanneer je werkt in een verpleeghuis of woonzorgcentrum zullen de cliënten ouderen zijn, die lichamelijke en/of geestelijke zorg nodig hebben. Je kunt ook zorg thuis verlenen.

Je zorgt ervoor dat alle zorg die de cliënt krijgt op elkaar is afgestemd en houdt de continuïteit van de zorg in de gaten. Je gaat daarbij uit van de wensen van de cliënt. Je biedt zorg die gericht is op het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de cliënt. Ook zorg je voor een veilig en prettig woonklimaat. 

Bij opname verzorg je alles wat erbij komt kijken om die opname goed te laten verlopen. In overleg met de cliënt, familie/mantelzorgers en andere hulpverleners stel je het zorgplan op. Tijdens de zorg die daaruit voortvloeit, begeleid je de cliënt en bewaak en evalueer je de geboden zorg.

De toestand van de cliënt houd je dus goed in de gaten. Bij eventuele problemen onderneem je actie. Er wordt van je verwacht dat je problemen in de dagelijkse zorgverlening zelfstandig oplost.

Ook het informeren van alle betrokkenen hoort bij je werk. Voor cliënt, familie/mantelzorgers, collega's en andere zorgverleners ben jij het aanspreekpunt. Je werkt bijvoorbeeld samen met artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor het overleg tussen alle zorgverleners. Je bereidt het overleg voor, behartigt de belangen van de cliënt en zorgt dat afspraken worden nageleefd.