Verzorgende IG

Kun jij je inleven in mensen? Kun je zelfstandig én in een zorgteam werken? En ben je ook nog eens zorgzaam en verantwoordelijk ingesteld? Als je mensen langdurig begeleidt en verzorgt, kun je een hechte band met ze opbouwen. Zij zijn blij met jouw zorg en aandacht.

Als Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) geef je zorg en begeleiding aan mensen die deze hulp tijdelijk of juist langdurig nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je helpt jouw cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven. Afhankelijk van je werkplek, kun je ook dagactiviteiten begeleiden. Je werkt op basis van een zorgplan, dat jij hebt helpen opstellen. Dit zorgplan voer je samen met de andere zorgverleners van je zorgteam uit.

De MBO-opleiding Verzorgende IG (niveau 3) leert je hoe je ondersteuning geeft aan mensen die zorg nodig hebben.

Je mag als Verzorgende IG ook verpleegtechnische handelingen verrichten. Je dient bijvoorbeeld medicijnen toe of brengt een katheter in. Verder onderhoud je contact met de familie en huisarts van jouw cliënten. Soms komt daar ook contact met de fysiotherapeut, verpleegkundige of het maatschappelijk werk bij. Huishoudelijk taken horen ook bij jouw beroep.


In dit beroep heb je keuze uit verschillende werkvelden. Je kunt Verzorgende IG worden in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg.