Verzorgende IG

Kun jij je inleven in mensen? Kun je zelfstandig én in een zorgteam werken? En ben je ook nog eens zorgzaam en verantwoordelijk ingesteld? Als je mensen langdurig begeleidt en verzorgt, kun je een hechte band met ze opbouwen. Zij zijn blij met jouw zorg en aandacht.

Als Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) geef je zorg en begeleiding aan mensen die deze hulp tijdelijk of juist langdurig nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je helpt jouw cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven. Afhankelijk van je werkplek, kun je ook dagactiviteiten begeleiden. Je werkt op basis van een zorgplan, dat jij hebt helpen opstellen. Dit zorgplan voer je samen met de andere zorgverleners van je zorgteam uit.

De mbo-opleiding Verzorgende IG (niveau 3) leert je hoe je ondersteuning geeft aan mensen die zorg nodig hebben.

Je mag als Verzorgende IG ook verpleegtechnische handelingen verrichten. Je dient bijvoorbeeld medicijnen toe of brengt een katheter in. Verder onderhoud je contact met de familie en huisarts van jouw cliënten. Soms komt daar ook contact met de fysiotherapeut, verpleegkundige of het maatschappelijk werk bij. Huishoudelijk taken horen ook bij jouw beroep.


In dit beroep heb je keuze uit verschillende werkvelden. Je kunt Verzorgende IG worden in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg.

Verzorgende IG: doorgroeimogelijkheden

Je kunt verzorgende IG worden vanaf mbo niveau 3. Van daaruit kun je blijven doorleren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een opleiding verpleegkunde of maatschappelijke zorg. Zo kun je doorstromen naar verpleegkundige, Eerst Verantwoordelijk Verzorgende of zorgcoördinator.

Ontdek deze beroepen

Maar je hoeft niet per se van functie te wisselen. Je kunt je ook binnen het beroep verzorgende IG doorgroeien. Breid je takenpakket bijvoorbeeld uit met meer verpleegtechnische handelingen, of wissel van werkveld. Verzorgende IG is namelijk vrijwel overal binnen zorg en welzijn te vinden.

Kortom: er zijn allerlei beweegreden voor zorgprofessionals om het werk interessant, afwisselend en uitdagend te houden. Ontdek ze hieronder! 

Doorgroeien in zorg en welzijn