Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Envida

Midden in het leven. Envida staat voor uitnodigen, voor midden in het leven staan. Onze circa 3.100 medewerkers willen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven gewoon hun eigen gang te kunnen gaan. Meestal zijn dat mensen op leeftijd of met een chronische ziekte.

We willen dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden. Het liefst thuis, en als het niet anders kan in een van onze verpleeg- en verzorgingshuizen in Maastricht en Heuvelland.

We werken met kleinschalige, wijkgerichte teams. Samen met huisartsen en andere zorgpartners organiseren we de zorg dicht bij onze cliënten. Samenwerking, toekomstgerichtheid en een positieve instelling zijn richtinggevend in ons werk.

Bezoekadres

Envida

Abtstraat 2a
6211 LS Maastricht
T 043 6314100

Envida Thuiszorg

Bij Envida vinden we het belangrijk dat mensen het leven kunnen leiden dat ze zo graag willen leiden. Voor de meeste mensen houdt dit in: zo zelfstandig mogelijk en naar eigen inzicht en maatstaven kunnen handelen. Voor wie gezond is, is dit heel vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor mensen die als gevolg van ouderdom, (chronische) ziekte of herstel na een operatie zijn aangewezen op hulp. Envida Thuiszorg biedt deze hulp in de vorm van huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding en verpleging en verzorging thuis. In lijn van onze overtuiging dat Envida in de zelfstandigheid en eigen regie van burgers gelooft, is de organisatie van de zorg opgebouwd uit zelforganiserende, kleinschalige teams. Kleinschalig omdat wij hierme bereiken dat onze clienten niet steeds hoeven te wennen aan een nieuw gezicht. Zelforganiserend vanuit het principe dat 'de leden van onze teams hun clienten beter dan wie ook kennen en dus prima in staat zijn om hem of haar de best mogelijke zorg of ondersteuning te bieden'. Spil in het hele proces van coordinatie van zorg en uitvoering is onze wijkverpleegkundige. Zij is tevens degene die namens Envida deel uitmaakt van het sociale wijkteam, waar ook afgevaardigden van gemeente en ketenpartners in zitten.

Bezoekadres

Envida Thuiszorg

Abtstraat 2a
6211LS Maastricht
T 0900 2233440

Service van Envida

Service van Envida is een ledenorganisatie van 38.000 leden. De organisatie biedt een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van zorg, welzijn en wonen, waarmee het leven thuis vergemakkelijkt wordt. Onze leden ontvangen bovendien aantrekkelijke kortingen. Service van Envida sluit aan bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in de wijken van Maastricht en Heuvelland. Dit doen wij samen met onze leden. Service van Envida is onderdeel van de afdeling Envida Advies. Deze afdeling is verantwoordelijk voor marketing en verkoop van Envida.

Bezoekadres

Service van Envida

Polvertorenstraat 4
6211 LX Maastricht
T 043-3690610

Appelgaard

In het centrum van Margraten ligt Appelgaard: midden in een woonwijk en vlakbij diverse winkels. Er is een restaurant in huis, waar u dagelijks terecht kunt voor een ontbijtbuffet of kunt genieten van een warme maaltijd. Er is keuze genoeg!

Een boek lenen kan in de bibliotheek, maar u kunt ook achter de computer gaan zitten in het internetcafé. Alleen of met uw (klein) kinderen, of misschien treft u een van de buurtbewoners die ook van deze voorziening gebruik maken.

Bezoekadres

Appelgaard

v. Schaluynhofstraat 4
6269 DD Margraten
T 043 6314830

Beukeloord

In Beukeloord is iedereen van harte welkom. Deze Envida-locatie ligt in het centrum van Meerssen en op loopafstand van het mooie Proosdij-Park en de Basiliek. Trein- en busstation liggen op enkele minuten loopafstand, waardoor deze locatie ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar is.

Beukeloord heeft iets meer dan 100 ruime, mooi ingerichte appartementen. Daarnaast zijn er 2 verpleegafdelingen voor bewoners met een geestelijke beperking, zoals dementie. Beide afdelingen beschikken over een eigen sfeervolle huiskamer. Daarnaast heeft elke bewoner een eigen appartement.

Bezoekadres

Beukeloord

Gasthuisplantsoen 1
6231 JZ Meerssen
T 043 3642226

Croonenhoff

Locatie Croonenhoff ligt in de Maastrichtse wijk Heer; aan de voet van het Heuvelland. Dit nieuwe gebouw, dat in 2010 werd geopend, is ontworpen door architect Sjo van den Eerenbeemt. Het is ruim van opzet en biedt voldoende privacy en daglicht. De inrichting is warm en sfeervol.

Het zorgcentrum telt 48 ruime appartementen. Deze zijn bestemd voor ouderen met een zorgzwaartepakket (ZZP) 2, 3 of 4.

Voor ouderen met een verpleeghuisindicatie (psychogeriatrie en somatiek) beschikt deze locatie over 4 units voor in totaal 30 bewoners, waarbij de nadruk op kleinschalig wonen ligt.

Samen zorgen de bewoners voor het huishouden, zoals boodschappen doen, koken en afwassen. Daarnaast wordt hen dagelijks een programma aangeboden waarin gezelligheid, veiligheid en vertrouwdheid voorop staan.

Naast het zorgcentrum heeft Croonenhoff 88 ruime aanleunwoningen (vrije en sociale sector). Deze woningen zijn rechtstreeks verbonden met het zorgcentrum. Ook deze bewoners kunnen gebruik maken van tal van voorzieningen, zoals het restaurant, de kapsalon en de huiswinkel.

Bezoekadres

Croonenhoff

Veldstraat 18a
6227 SZ Maastricht
T 043 6314700

De Bron (zorgcentrum)

In de kern van Eijsden ligt De Bron. Deze nieuwe locatie beschikt over verschillende woningen en appartementen. In totaal wonen er 75 bewoners. De Bron heeft 39 eenpersoonsappartementen, waar comfort en zelfstandig wonen voorop staan

In de aangrenzende verpleegunit De Motteburght wordt intensieve verzorging geboden. Er zijn twaalf eenpersoonsappartementen voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast zijn er vier woningen voor mensen met een geestelijke beperking. In elke woning wonen zes mensen.

Bezoekadres

De Bron (zorgcentrum)

Breusterhof 45
6245 EL Eijsden
T 043 8511100

De Lommer

In de dorpskern van Margraten, onder de bomen van het Burgemeester Ronckersplein,ligt naast Appelgaard de mooie nieuwe locatie De Lommer. De Lommer biedt plaats aan 24 personen met een lichamelijke beperking die over een verpleeghuisindicatie beschikken.

De appartementen zijn ruim, comfortabel en veilig. Zo heeft elk appartement een ruime zit- en slaapkamer, een compacte keuken en een ruime badkamer. Er is veel aandacht besteed aan de huiselijke sfeer.
Elk appartement heeft alarmering, waardoor u in geval van nood, dag en nacht, een beroep kunt doen op een verpleegkundige.

De Lommer beschikt over een gemeenschappelijke huiskamer, een winkel, een buitenterras en een ruimte om in een beperkt gezelschap een feest te organiseren.
Dagelijks worden 's ochtends, 's middags en 's avonds smakelijke gerechten geserveerd. Indien gewenst kunt u de maaltijden ook in uw appartement laten bezorgen.

Bezoekadres

De Lommer

Sprinkstraat 21A
6269 AM Margraten
T 043 8511260

De Mins

In de Maastrichtse wijk Malberg is onlangs de Mins in gebruik genomen. Deze spiksplinternieuwe locatie biedt plaats aan 52 somatische cliënten. Kenmerkend is de ver doorgevoerde scheiding in zorg- en hoteldiensten, die ook in de uitrusting van het gebouw naar voren komt.

De Mins biedt veel privacy doordat elke bewoner een eigen kamer inclusief sanitair tot zijn beschikking heeft.
Er is veel aandacht voor gastvrijheid, zinvolle dagbesteding, professionele verzorging en behandeling.

Bezoekadres

De Mins

Ponjaardruwe 91
6218 SM Maastricht
T 043 8511200

De Zeven Bronnen

Verpleeghuis De Zeven Bronnen ligt midden in de Maastrichtse wijk Amby. Hier worden 150 mensen verzorgd en verpleegd. Afhankelijk van de zorg die men nodig heeft: intensieve zorg vanwege lichamelijke beperkingen of speciale zorg vanwege geestelijke beperkingen zoals dementie. U kunt gaan wonen op de afdeling die het beste bij uw zorgbehoefte past.

De laagbouw is kenmerkend voor De Zeven Bronnen. Er hangt een warme en huiselijke sfeer. De afdelingen zijn zo ingericht dat u in kleine groepjes bij elkaar woont. U heeft, samen met uw medebewoners, een eigen huiskamer. De Zeven Bronnen heeft onder andere een eigen restaurant, kapsalon en pedicure.

Naast De Zeven Bronnen liggen 55 zorgwoningen. Als u daar woont, kunt u gebruik maken van diverse diensten van Envida, zoals de maaltijdvoorziening, de persoonlijke verzorging.

Bezoekadres

De Zeven Bronnen

Lovendaalhoeve 30
6225 AG Maastricht
T 043 6314300

De Wilgenhof

De Wilgenhof in Bunde is een kleinschalig en modern complex voor vijftig bewoners. Het ligt vlak bij de kern van Bunde. Het centrum van Meerssen is met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Verpleegunit de Wilg

De Wilg is een nieuwe, kleinschalige verpleegunit binnen zorgcentrum De Wilgenhof in Bunde. De locatie biedt een warme plek aan twintig bewoners met psychische ouderdomsaandoeningen, zoals dementie. Vivre stelt alles in het werk om oudere mensen een aangename woonzorgomgeving te bieden binnen de Limburgse regio waarin ze zijn opgegroeid en vaak hun leven lang hebben gewoond. Om de overstap naar de Wilg nog verder te verkleinen, hebben we alle aandacht besteed aan een intieme, huiselijke inrichting en sfeer.

Bezoekadres

De Wilgenhof

Wilgenlaan 1
6241 BH Bunde
T 043 3585400

Grubbeveld

De naam Grubbeveld is afgeleid van het Zuid-Nederlandse woord grub. Dit betekent greppel of vore (ploegsnede). Grubbeveld is gebouwd naast een landbouwgebied dat onder deze naam bekend stond. Het landelijke karakter van de omgeving is bewaard gebleven, waar u als bewoner van Grubbeveld van kunt genieten.

In Grubbeveld wonen 92 bewoners, verdeeld over vier segmenten en twee verpleegafdelingen. Doordat het gebouw grotendeels uit laagbouw bestaat, heeft u ook binnenshuis direct contact met de landelijke omgeving.

 

Bezoekadres

Grubbeveld

Vijverdalseweg 10
6226 NB Maastricht
T 043 4077500

Hagerpoort

Na een intensieve voorbereiding werd in oktober 2009 gestart met de bouw van Hagerpoort. Dit moderne woonzorgcomplex ligt in de Maastrichtse wijk Amby. Op 20 april 2011 werd het complex officieel geopend door Envida en Maasvallei die het gezamenlijk hebben ontwikkeld.

Wijkgerichte aanpak

Envida en Maasvallei geven met dit woonzorgcomplex gestalte aan hun visie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Voor een steeds groter wordende groep ouderen is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen blijven wonen in hun eigen directe omgeving. Vivre en Maasvallei vinden het van groot belang dat mensen moeten kunnen leven in een woning en leefomgeving die aansluiten op hun persoonlijke situatie en wensen. Liefst in hun geliefde en vertrouwde omgeving, ook als die omstandigheden plotseling of gaandeweg veranderen. Een thuis is belangrijk voor jong en oud.

Het wijkcomplex

Hagerpoort is een modern vooruitstrevend wijkcomplex. Het biedt wonen aan 30 dementerende mensen in 5 woongroepen, vierentwintig ruime zorgwoningen voor mensen met een zware verzorgingshuis zorgvraag en 76 aanleunappartementen voor mensen die met ondersteuning prima zelfstandig kunnen wonen. Onstaat er een nieuwe of zwaardere zorgvraag dan kan deze direct door het buurtteam Hagerpoort worden geleverd. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Naast diverse typen woningen heeft Hagerpoort een grote wijk ontmoetingsruimte en een gezellig restaurant waar iedereen van harte welkom is. U wordt ontvangen door onze gastvrouw of -heer.

Bezoekadres

Hagerpoort

Laurierhoven 30
6225 GA Maastricht
T 043 8511160

Larisa

Het liefst woont u natuurlijk in uw eigen huis, zo lang mogelijk. Heerlijk vertrouwd. Maar misschien heeft u tijdelijk intensieve zorg nodig, als u bijvoorbeeld herstellend bent na een ziekenhuisverblijf.

Larisa biedt veel mensen een tijdelijk thuis. Er is een revalidatieafdeling; daar kunt u na een ziekenhuisverblijf revalideren, om daarna gewoon weer naar huis te gaan. Klevarie biedt ook dagbehandeling.

Larisa ligt aan de rand van de oude binnenstad van Maastricht. Rondom het huis ligt een prachtig, royaal wandelgebied, met een vijver en bankjes. Wie liever binnen blijft kan gebruik maken van allerlei voorzieningen: een kapper, kapel, diverse recreatiezalen en een kleine winkel. U hoeft zich niet te vervelen: we organiseren allerlei activiteiten waar u als bewoner aan kunt deelnemen. Of niet, zo u wilt!

Bezoekadres

Larisa

Polvertorenstraat 20
6211 LX Maastricht
T 043 8511040

Klein Gulpen

Klein Gulpen is een verpleeghuis dat plaats biedt aan 54 bewoners, waarvan 41 ouderen met lichamelijke beperkingen en 13 mensen met psychische stoornissen, zoals dementie.

Klein Gulpen heeft een eigen karakter, waarbij gastvrijheid, warme zorg en gezelligheid voorop staan. Het huis past in de sfeer van Gulpen; wonen waar je thuis bent, dus.

Prettig wonen

Samen met de bewoners bespreken wij hun wensen om zo prettig mogelijk in Klein Gulpen te wonen. Iedereen heeft een eigen kamer met badkamer en pantry die is ingericht met slimme zorgtechnieken. Er is een gezamenlijke woonkamer voor de psychogeriatrische bewoners waar de belevingsgerichte zorg centraal staat. De maaltijden serveren we in het sfeervolle restaurant. Verder biedt Klein Gulpen volop mogelijkheden voor recreatie en is er een kapper, een pedicure en een ‘reminiscentie’ ruimte, die dementerenden stimuleert herinneringen op te halen.

Bezoekadres

Klein Gulpen

Oude Rijksweg 47
6271 AA Gulpen
T 043 8511500

Koepelhof

Koepelhof ligt aan ‘den euverweeg’, dicht bij de A2, kort bij het station en toch in hartje Wyck. Ook de binnenstad van Maastricht is op loopafstand.

Onze locatie heeft een bruin café met een heuse juke-box en een prachtig stijlvol ingericht restaurant. Geen wonder dat ook de bewoners van de 46 seniorenwoningen en de ouderen uit de wijk graag langskomen.

Bezoekadres

Koepelhof

Koepelstraat 84
6224 LW Maastricht
T 043 6314800

La Valence

La Valence is een verpleeghuis en ligt in de Maastrichtse wijk Heugem. In dit verpleeghuis staat wonen centraal. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met uw individuele behoeften en wensen.

Het huis telt drie lagen, waar, verdeeld over vijftien woongroepen, 130 bewoners worden verzorgd en verpleegd.

U krijgt de zorg die u nodig heeft: of het nu gaat om intensieve zorg vanwege lichamelijke beperkingen of speciale zorg vanwege bijvoorbeeld dementie. U kunt wonen op de afdeling, die het beste bij uw zorgbehoefte past.

Bezoekadres

La Valence

Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht
T 043 6316100

Lenculenhof

Lenculenhof ligt aan de rand van de binnenstad van Maastricht – op loopafstand van het Vrijthof. Alle appartementen zijn ruim en licht. U kunt er alleen of samen met uw partner wonen. In Lenculenhof kunt u rekenen op verschillende soorten zorg, zoals groepsverzorging en Zorg Thuis. Verder vindt u er onder meer een kapsalon, een winkel en een stilteruimte.

Bezoekadres

Lenculenhof

Abtstraat 13
6211 LS Maastricht
T 043 6314760

Molenhof

De ligging van Molenhof is uniek. Vlakbij de rust en het groen van het stadspark en de oude binnenstad van Maastricht. Het Onze Lieve Vrouweplein ligt op een steenworp afstand.

In Molenhof wordt intensieve verzorging en verpleging geboden.

Daarnaast heeft de locatie vijf appartementen, waar u samen met uw partner kunt wonen.

In het restaurant, waar u dagelijks kunt genieten van een warme maaltijd, zijn ook de buurtbewoners van harte welkom. Er is een klein winkeltje, waar u terecht kunt voor uw boodschappen en natuurlijk ontbreekt de kapsalon hier ook niet. Verder beschikt Molenhof over een aantal mooi aangelegde tuinen waar u van kunt genieten.

Bezoekadres

Molenhof

Sint Pieterstraat 23
6211 JM Maastricht
T 043 6314730

Hospice Trajectum

In de binnenstad van Maastricht ligt Hospice Trajectum. Het hospice is opgezet door Stichting Hospice Trajectum en erkend als intramurale voorziening waarvoor Vivre verantwoordelijk is.

Hospice Trajectum biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen met een beperkte levensverwachting, voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is. In het hospice is plaats voor zes gasten.

Bezoekadres

Hospice Trajectum

Abtstraat 2B
6211 LS Maastricht
T 043 8511275

Organisatie