Medewerker maatschappelijke zorg

Medewerker maatschappelijke zorg is een verzamelnaam voor functies waarin je cliënten begeleiding en zorg biedt. Je helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en in de maatschappij.

Hieronder vind je een beschrijving van mogelijke banen, werkvelden en benodigde opleidingen.

Je ondersteunt cliënten bij de persoonlijke verzorging en/of op het gebied van wonen, dagbesteding of vrije tijd. Er zijn diverse functies waarin je maatschappelijke zorg biedt, zoals:

Je hebt direct contact met cliënten. Het is daarom belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan en betrokken en geduldig bent.

Wat ga je doen?

Je werkt als begeleider of groepsleider in bijvoorbeeld een activiteitencentrum of woonvoorziening. Je begeleidt dan een individuele cliënt of een groep. Je cliënten kunnen een lichamelijke beperking hebben, maar ook geestelijke problemen. Deze mensen kom je tegen in diverse werkgebieden, zoals gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, sociaal werk en ouderenzorg.

Voorbeelden van je werkzaamheden zijn:

  • Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals sportmiddagen of workshops.
  • Een oplossing zoeken voor problemen als een verslaving. Bijvoorbeeld bij schulden.
  • Het voeren van (therapeutische) gesprekken.
  • Praktische hulp bieden.

Bij je werkzaamheden zul je cliënten motiveren, activeren of sturen, of de zorg van hen overnemen. Als je een opleiding op niveau 3 hebt afgerond dan heb je veel uitvoerende taken. Heb je een opleiding op niveau 4 afgerond, dan heb je veel coördinerende taken. Je stelt bijvoorbeeld een plan van aanpak op over de zorg voor je cliënten en je houdt deze bij.