Sociaal werk

Gaat het jou aan het hart dat er mensen zijn die in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen, waardoor ze niet (goed) in deze maatschappij kunnen functioneren? Als sociaal werker in het werkveld geestelijke gezondheidszorg en welzijn kun je een cruciale rol in hun spelen en ze helpen beter te functioneren in de maatschappij.Ontdek op deze pagina meer over sociaal werk.

Wat is sociaal werk

Echt mensenwerk. Dat is wat sociaal werk is. Sociaal werk houdt in dat je een goede relatie opbouwt met cliënten door ze op te vangen en steunen. Jij bent dé persoon die hun leven een andere richting geeft, ze helpt de juiste keuzes te maken en er voor ze bent wanneer ze niemand lijken te hebben. 

Sociaal werker is een heel praktijkgericht beroep waarin je een laagdrempelige voorziening in hun eigen buurt biedt. Binnen zo’n voorziening doe je sociaal cultureel werk of maatschappelijk werk. 

In beide sociaal werk-functies is je doel: mensen een veilige plek te bieden waar zij kunnen praten, ontspannen en leren hoe zij met hun problematiek kunnen omgaan.

We willen benadrukken dat jij er als sociaal werker niet bent om de problematiek van mensen op te lossen. Doel van jouw werk is het versterken van hun sociale en mentale veerkracht. Daardoor kunnen zij hun problemen onder ogen komen en aanpakken.  

Het verschil tussen sociaal cultureel werk en maatschappelijk werk 

De manier waarop je mensen helpt. Dat is in 1 zin het verschil tussen sociaal werk en maatschappelijk werk. Hieronder geven we je een beeld daarvan. 

Sociaal maatschappelijk werk

In sociaal maatschappelijk werk assisteer je mensen van uiteenlopende leeftijden de oorzaak van hun probleem te vinden. Je lost assisteert ze bij het zoeken naar oplossingen. Daarvoor leg je bijvoorbeeld contact met gemeente, GGD of een onderwijsinstelling. Jij neemt mensen niet de touwtjes uit handen, maar begeleidt ze hun leven weer op de rails te krijgen. Jouw dag is goed als je weet: ik heb bereikt dat deze persoon zelfstandig verder kan.

Bekijk het webinar om een goed beeld te krijgen van het werkveld geestelijke gezondheidszorg en welzijn.

Sociaal cultureel werk

Binnen sociaal cultureel werk voorkom je bijvoorbeeld dat ouderen niet vereenzamen en dat jongeren overlast gaan veroorzaken. Je bent een aanspreekpunt voor cliënten en hebt een signaalfunctie richting overheid en samenwerkingspartners. 

In dit sociale beroep zet je daarom ontmoetingsplekken op, denk aan een jongerencentrum of buurthuis. Ook organiseer je daar activiteiten, waarbij contact leggen en gemeenschapszin een grote rol speelt. Een dagelijks koffiemoment, gezamenlijk koken en eten of in groepsvorm creatief bezig zijn, zijn activiteiten waarbij al gauw gesprekken en verbondenheid ontstaan. 

Doelgroep sociaal werk  

De doelgroep is in zowel sociaal cultureel werk als maatschappelijk werk breed: je ontmoet mensen van allerlei leeftijden. 

In sociaal maatschappelijk werk kun je met doelgroepen te maken krijgen als jongeren die op school worden gepest, ouderen die eenzaamheid ervaren of mensen die psychische problemen hebben of moeilijkheden ervaren met buren, in hun gezin of door werkloosheid.

In sociaal cultureel werk bestaat je doelgroep uit mensen die in moeilijkheden dreigen komen, doordat zij zelf geen leuke, en vooral zinvolle, besteding van hun vrije tijd te vinden. Denk aan werkloze volwassenen of alleenwonende ouderen. 

Je zou kunnen zeggen dat gemeenten, politie, onderwijs, zorg, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties jouw secundairedoelgroep zijn. In je rol van sociaal werker krijg je met die instanties te maken. Het is dus belangrijk ook met de mensen daar goede relaties op te bouwen.

Beroepscode social work  

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe beroepscode BPSW voor professionals in sociaal werk (BPSW). Die geldt voor Maatschappelijk werkers, GGZ-Agogen en Sociaal Agogen. In de beroepscode zijn vier oude codes van de sociaal agogen, sociaal werkers, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals samengevoegt. In de dagelijkse praktijk vormt de beroepscode een richtlijn voor je dagelijks handelen in concrete situaties, bij casusoverleg, intervisie en moreel beraad. Ook kun je de code raadplegen bij complexe ethische vragen. 

Sociaal werk opleiding

Wil je sociaal werk gaan doen, maar heb je nog niet de juiste opleiding? Je kunt een voltijd- of deeltijdopleiding bij ROC’s en hogescholen volgen of werken en studeren combineren in een duale opleiding

Over werken en leren

Sociaal werk vacatures in Limburg

Wil jij graag sociaal werk verrichten in Limburg? Genoeg vacatures in Limburg! 

Naar sociaal werk-vacatures