Jeugdzorg

Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Zorgen dat ze veilig op kunnen groeien. Het zijn de Jeugdzorgorganisaties die hier zowel de kinderen als hun ouders bij helpen; en dat kan op heel veel verschillende manieren gebeuren. Gewoon thuis of in een instelling, voor een korte of lange termijn, individueel, of als gezin.

Je kunt de jeugdzorgorganisaties onderverdelen in de jeugdbescherming- reclassering en jeugdhulp. Deze hulp en opvang is er speciaal voor kinderen en jongeren die problemen hebben, of deze veroorzaken. De problemen zijn uiteenlopend van aard. Zo kun je bijvoorbeeld met een puber werken die vragen heeft over verliefdheid, maar ook met jongeren die met ernstige zaken zoals kindermishandeling, misbruik of criminaliteit te maken heeft. Als hulpverlener werk je vaak niet alleen met het kind zelf, maar ook met de ouders of verzorgers. Een intensieve en uitdagende taak.
Daarom moeten jeugd- en gezinsprofessionals (jeugdzorgwerkers), pedagogen en psychologen zich laten registreren in het SKJ. Wat dat precies inhoudt? We geven antwoord op een aantal veelgestelde vragen in een SKJ-registratie FAQ.

"Met de meeste jeugdigen in Nederland gaat het goed. Toch heeft zo'n 11% van de jeugd in Nederland ondersteuning in de vorm van jeugdhulp nodig."

Net als in andere beroepsgroepen binnen de zorg, staat ook in de jeugdzorg het belang van je cliënt voorop. Je bouwt flink aan diepe en intensieve relaties, en probeert je cliënten iedere dag weer perspectief te bieden. Hoewel je volgens specifieke hulpverleningsmethodieken werkt, is ook je eigen persoonlijkheid ontzettend belangrijk om je taken goed uit te kunnen voeren. Het is een baan waar je jouw hart in stopt, waar je iedere dag weer vol passie aan begint; en vooral een baan die je ontzettend veel voldoening geeft.