ACTWerkt!

ACT Werkt! is een organisatie die begeleiding biedt aan normaal- tot hoogbegaafde mensen met een autismespectrumstoornis en/ of ADHD, angststoornissen, depressieve klachten of andere problematiek die hen belemmert in het dagelijks leven. We zijn actief in zowel de thuissituatie van cliënten, als op school, als op het werk. Naast thuisbegeleiding en ambulante begeleiding op school, bieden we ook arbeidsbegeleiding (op basis van participatietrajecten of trajecten vanuit het UWV). De meeste cliënten zijn 18 jaar en ouder, maar we bieden ook begeleiding aan een aantal jeugdige cliënten.