Talent

Talent onderscheidt zich door een oplossingsgericht aanbod. Wij spreken dan ook van Talenten in plaats van cliënten. Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan het Talent, focust op oplossingen en minder op problemen, schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief voor het Talent en zijn/haar omgeving.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Robin Heusschen, medewerker werving en selectie

Bel: 043-4083063

Samen met het Talent en/of ouders, opvoeders, familieleden en kennissen zoeken wij naar oplossingen voor problemen en hulpvragen. De nadruk ligt bij ons op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen. Wij helpen het Talent en zijn/haar systeem door concreet haalbare en werkbare doelen te verwezenlijken aan de hand van een opgesteld plan van aanpak. Tegelijkertijd werken wij continu aan het verbeteren van de sociale vaardigheden en vergroten van de ik-sterkte, door actief samen aan de slag te gaan met gezamenlijke en individuele doelen zoals, samenwerken, uitdagingen aangaan, omgaan met regels en structuren, weerbaarheid, gedragsregels, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

“Een goede werkrelatie is de motor voor verandering. Wij kiezen ervoor om het ‘Talent’ te zien als individu met positieve intenties en talenten. Tevens zien wij ouders en opvoeders en partners als expert.”