Zorggroep Hilzijn

Zorggroep Hilzijn is een kleinschalige zorgorganisatie voor beschermd en begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding in Noord- en Midden Limburg. Mensen met psychische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek en eventueel bijkomende gedragsproblematiek kunnen hier terecht.

De missie van Zorggroep Hilzijn is hoogwaardige begeleiding op maat bieden die van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van leven nu en in de toekomst. Er wordt gewerkt vanuit het gegeven dat iedereen anders. Binnen Zorggroep Hilzijn draait de zorg om het vergroten van zelfredzaamheid, participatie en duurzame ontwikkeling. Het motto van Zorggroep Hilzijn is ‘eigen kracht is onze passie!