Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek

Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband met vele regionale partners. De patiënt en zijn omgeving staat centraal. De inzet is breed gericht op zelfstandig thuiswonen, ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten en alle zorg en begeleiding, die nodig is om kwetsbaarheid ten gevolge van de ziekte te voorkomen, verminderen of te compenseren voor de patiënt en zijn omgeving. Begeleiding en ondersteuning is uitdrukkelijk ook gericht op partner, familie en andere betrokkenen.