Reuver

De Roos is in 2000 begonnen als een kleine hulpverleningspraktijk en is uitgegroeid tot een specialistische praktijk voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en voor ouders die vastlopen in de opvoeding. Bij ons werken Orthopedagogen, Psychologen en andere hulpverleners die kennis en ervaring hebben om zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen. Wij zoeken voortdurend naar behandelmogelijkheden die werkzaam zijn. Samenwerking en contact met leerkrachten, scholen en andere hulpverleners staat bij ons hoog in het vaandel.

Naast behandeling, verrichten wij ook specialistisch (diagnostisch) onderzoek naar bijvoorbeeld gedrags- en scheidingsproblemen, de sociaal emotionele ontwikkeling, intelligentie en autisme. Specifieke trainingen voor het versterken van sociale vaardigheden, de weerbaarheid en faalangst worden ook binnen onze praktijk geboden. Daarnaast bieden wij een groepstherapie voor adolescenten en jongeren aan. Door overeenkomsten met gemeenten worden de kosten voor hulpverlening en diagnostisch onderzoek aan kinderen, jeugdigen en ouders/opvoeders vergoed. Vanuit de praktijk wordt ook veel belang gehecht aan een goede samenwerking met huisartsen, de gezinscoaches van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Bureau Jeugdzorg (BJZ).

Je vindt ons hier: