STAND-BY!

STAND-BY! is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties. Wij dragen bij aan duurzame, preventieve en betaalbare welzijnsdiensten en zorg en een betere gezondheid van de bevolking in ons werkgebied. Dat doen we met elkaar, onze partners, de inwoners en de gemeente.

Wij geloven in een betekenisvol leven voor alle inwoners in ons werkgebied. Niet wij bepalen waar aan wordt gewerkt. Wij vragen mensen wat zij het liefst zélf willen veranderen en spreken daarmee hun individuele kracht en mogelijkheden aan. We werken met hen aan duurzame gezondheid en welzijn aan de hand van persoonlijke doelen. Zijzelf, familie, vrienden, kennissen en de buurt of wijk spelen hierbij een belangrijke rol. Daarbij kijken we ook naar hetgeen mensen, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen bijdragen aan de Heerlense samenleving.