Stichting De Keerderberg

De Keerderberg is een kleinschalig wooncomplex met 28 bewoners, waarvan 10 bewoners op de begeleidingsafdeling verblijven en 18 bewoners een appartement op de eerste en tweede verdieping hebben. Van de bewoners wordt gevraagd dat zij een respectvolle houding voor de andere bewoners hebben en dat zij deelnemen aan de gemeenschap. Er wordt geen onderscheid gemaakt in sekse, huidskleur, culturele achtergrond of levensbeschouwing. 

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Pichak Khajehzadeh, teamleider

Bel: 043-8552530

De Keerderberg is een huis met een bijzonder karakter. Dit bijzondere karakter komt door het feit dat wij onderdeel uitmaken van het complex Missiehuis. De Keerderberg is een huis met een open karakter. Dit wil zeggen dat wij geen gesloten afdelingen hebben en wij ook onze bewoners met geheugenverlies en dwaalgedrag de mogelijkheid geven om zich vrij te bewegen. Wij hebben de mogelijkheid hen te monitoren om onveilige situaties zoveel mogelijk tegen te gaan.

Naast de Keerderberg is het nieuwe Missiehuis de woongelegenheid voor de paters van de SMA. De paters zijn (oud)-missionarissen, die lange tijd in Afrika hebben gewoond en gewerkt. In totaal verblijven hier ongeveer 40 bewoners.

Tevens verzorgt De Keerderberg klantgerichte thuiszorg, door een kleinschalig team, in een straal van ongeveer 10 km, waaronder Cadier en Keer, Bemelen en Eckelrade.