Zorgverlening PGZ, Venlo

Wij zijn een relatief kleine organisatie met een structuur. Daardoor kunnen wij snel reageren op veranderingen en vragen van cliënten. Onze zorg is laagdrempelig en sluit zo goed mogelijk aan op andere vormen van zorg binnen en buiten PGZ. We hechten veel waarde aan goede contacten met ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Door de betrokkenheid en deskundigheid van ouders te combineren met de professionele deskundigheid van de medewerkers, geven we zorg en ondersteuning die nodig is voor het welzijn en de ontwikkeling van de cliënt. Dit is ons bestaansrecht en zijn onze kerncompetenties: Deskundig, Betrokken en Cliëntgericht. Onze hoge ambitie wordt bereikt door onze enthousiaste en betrokken medewerkers. Voor onze professionals hebben we een modern HRM-beleid. Je persoonlijke ontwikkeling en jouw bijdrage aan de ontwikkeling van het team staan voorop.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Wilhelmien Rijks, HR medewerker

Bel: 0495 622399