Bibihuis

Het Bibihuis is een gezinshuis waar kinderen wonen die, om welke reden dan ook voor korte of
langere tijd, niet thuis kunnen wonen.

Bibihuis Maastricht vangt kinderen op, die om verschillende redenen niet (meer) thuis kunnen wonen. We bieden de kinderen een stevige basis en intensieve begeleiding. Naast de zorg bieden we ook een positieve, vrolijke leefomgeving. De biologische ouders worden - indien mogelijk - zoveel mogelijk betrokken bij het leven van de kinderen.
We werken met een groep vrijwilligers die zorgen dat het Bibihuis een veilige, warme leefplek is voor de kinderen.