Incluzio Uitvoering Zuid

Incluzio Uitvoering Zuid (voorheen RadarUitvoering Zuid) is actief in Limburg en Brabant. Wij bieden ambulante begeleiding en beschermd wonen aan (jong)volwassenen. Vaak hebben zij te maken met een combinatie van persoonlijke problematiek (verstandelijke beperking, verslavings- en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke problemen. Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak werken wij aan een positieve draai in het leven van onze cliënten. We onderzoeken, samen met onze cliënt, wat voor hem of haar geluk is en daar werken we, met kleine stapjes, naartoe.

Onze organisatie doorloopt een fase van vernieuwing. Dat doen wij samen met onze medewerkers, cliënten, opdrachtgevers en partners. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Het (her)bepalen van identiteit, focus, zichtbaarheid zijn kernonderdelen van deze opgave.
Wil jij je hier ook voor inzetten?

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze recruiters

Bel: 088 298 61 00