Zorgcentrum Norbertushof

Norbertushof ligt in een groene omgeving, aan de Maas. Het zorgcentrum biedt een breed scala aan woonvormen voor ouderen met een zorgvraag en bestaat uit drie afzonderlijke gebouwen. In het gebouw aan de Kuipersgroes 2 wonen mensen met dementie en mensen met een lichamelijke zorgvraag in (afzonderlijke) woongroepen. In het gebouw aan de Kleermakersgroes 11 wonen mensen met dementie. De zorgappartementen in het hoofdgebouw aan de Kleermakersgroes 20 zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke zorgvraag, die nog zelfstandig kunnen wonen.

Norbertushof beschikt ook over drie appartementen voor tijdelijk verblijf. Deze kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet. Als iemand bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis nog niet direct naar huis kan, kan hij/zij tijdelijk in een appartement in Norbertushof verblijven. Ook mensen die thuis door hun partner worden verzorgd, kunnen tijdelijk van een appartement gebruik maken, om de mantelzorger thuis te ontlasten. Hiervoor is een indicatie vereist.