Stichting Katharina Kasper

Stichting Katharina Kasper biedt professionele begeleiding en/of zorg aan kinderen, jeugdigen en volwassen. Wij doen dit op basis van een indicatie, maar ook wanneer iemand geen indicatie heeft is het mogelijk begeleiding en/of zorg te ontvangen bij Stichting Katharina Kasper. Ons doel is klaar staan voor alle mensen die begeleiding en/of zorg nodig hebben.

Stichting Katharina Kasper richt zich op alle burgers van Zuid- en Midden Limburg die ondersteuning nodig hebben. Meer specifiek gaat het om ouderen, kinderen en jeugdigen met:

 • Psychiatrische problematiek
 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichamelijke beperking
 • Sociaal-maatschappelijke problematiek
 • Somatische problematiek
 • Combinaties van al het bovenstaande

Wij werken met zorg professionals:

 • Verpleegkundige niveau 5
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Verzorgende IG
 • Helpende
 • Sociaal Pedagogische hulpverleners niveau 4 en 5
 • Gekwalificeerde vrijwilligers