AltraCura

AltraCura biedt zorg en begeleiding achter de individuele voordeur aan cliënten met een complexe zorgvraag op het gebied van de zelfredzaamheid als gevolg van (een combinatie van) aandoeningen. AltraCura is als AWBZ zorgaanbieder gecontracteerd in de sector GGZ en werkt met kernwaarden professionele autonomie, collegiale ondersteuning, korte lijnen en ruggensteun vanuit de organisatie. 

AltraCura zoekt de doorzetters, de fantasierijke hulpverleners die niet bang zijn om buiten de lijntjes te kleuren. Onze hulpverleners zijn pioniers, in staat om solistisch te werken maar zeker ook de verbinding te zoeken tussen mens en systeem, instantie en hulpvraag en probleem en oplossing. Het is geen makkelijk vak, dat van gespecialiseerd thuisbegeleider, maar je wordt als geen ander in staat gesteld gebruik te maken van jouw talenten als hulpverlener.