Maison Molenbeecke

Maison Molenbeecke is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor twintig bewoners. De woonzorgvoorziening heeft verder een grote beweeg- en beleeftuin. De voorziening is bedoeld voor mensen die intensieve 24-uurs-zorg nodig hebben, met name mensen met dementie of andere geheugenproblematiek. De woonzorgvoorziening biedt kleinschalig, veilig en huiselijk wonen met de garantie dat de benodigde zorg voorhanden is. De zorg wordt geleverd vanuit VPT (volledig pakket thuis).

Maison Molenbeecke biedt cliënten een kwalitatief hoogwaardig en volledig pakket van diensten aan op het vlak van wonen, welzijn en zorg in een gastvrije, comfortabele en kleinschalige woonomgeving. Elke cliënt wordt gezien als een uniek persoon die zélf richting geeft aan zijn leven, dus ook aan dat deel waarvoor hij aangeeft ondersteuning nodig te hebben. De medewerkers bieden aanvulling op datgene wat cliënten als het beste voor zichzelf beschouwen.

Door belevingsgericht te werken, staat niet de ziekte centraal, maar de persoon zelf. Belangrijk hierbij is dat wij meegaan in de belevingswereld van de dementerende, hierdoor creëer je veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Dit leidt naar minder angst en onrust.

Het verhogen van welbevinden en kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Zij voelen zich daardoor gesteund en geborgen waardoor hun zelfwaardering intact blijft.