Ziekenhuizen

Het meest bekende werkveld uit de zorgsector is misschien wel het ziekenhuis. Want als je medisch-specialistische zorg nodig hebt, ga je natuurlijk meestal direct naar het (lokale) ziekenhuis.

Je vindt natuurlijk tientallen verschillende specialismen in het ziekenhuis. Er zijn dan ook verschillende soorten ziekenhuizen. Het feit dat er zoveel verschillende specialismen zijn, betekent dat er ook ontzettend veel verschillende functies binnen het ziekenhuis te bekleden zijn. Bekende functies als arts of verpleegkundige, maar ook functies als laborant, communicatiedeskundige of financieel expert zijn onderdeel van het ziekenhuis.

Onderstaand webinar geeft een goed beeld van het werkveld ziekenhuizen.

"Het aandeel vrouwelijke specialisten neemt toe!"

Net als bij de Eerstelijnszorg, krijg je ook in het ziekenhuis te maken met mensen van alle leeftijden met uiteenlopende klachten. Maar in dit geval zijn deze mensen op zoek naar specialistische zorg; en deze zorg wordt door veel verschillende professionals op uitlopende afdelingen gegeven. Over het algemeen blijven patiënten zo’n vijf tot zes dagen; en dat betekent dat je flink wat mensen ziet komen en gaan. Iedere keer weer een emotionele ervaring voor de patiënt, en dat maakt dat jij als professional in het ziekenhuis intensief contact hebt met jouw patiënten.