Zuid-Nederland

Het regioteam bestaat nu bijna 2 jaar en ontwikkelt zich na deze pioniersfase door. Het Regioteam startte in de afgelopen periode verschillende projecten op het gebied van flex, behoud van zorgprofessionals en innovatie en anders werken.

Nu is het moment daar om verder aan te jagen, te versnellen, bij te stellen en deel- en schaalbaar te maken. Dit doen we in de regio samen met RegioPlus, het ActieLeerNetwerk (ALN), de regionale werkgeverorganisaties en de gevormde coalities. Als visitekaartje van VWS zet het Regioteam zich ook in de komende periode weer in om een effectieve schakel te zijn tussen beleid en praktijk.