Rubicon Jeugdzorg

Rubicon helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders stap voor stap vooruit. Want soms heeft een jeugdige zoveel problemen bij het opgroeien dat hij hulp van buitenaf nodig heeft. De problemen kunnen thuis voorkomen, maar ook in de klas, op straat of bij vriendjes en vriendinnetjes thuis. Het zijn veelal problemen met opvoeding, ontwikkeling en gedrag.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze HR afdeling

Bel: 0475-588400

Bij de hulpverlening gaan we uit van de hulpvraag van de jeugdige. Samen met de jeugdige en de opvoeders zoeken we naar de vorm van hulp die iemand écht vooruit helpt. Daarvoor werkt Rubicon ook samen met andere zorgaanbieders.

Rubicon maakt sinds 1 januari 2019 deel uit van de CONRISQ Groep, samen met de Ottho Gerhard Heldringstichting, het Ambulatorium, de Rooyse Wissel, Bijzonder Jeugdwerk en Pactum.