Privézorg Limburg

Privézorg Limburg is een jonge, dynamische, flexibele zorgorganisatie die sterk de nadruk legt op kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. De pijlers van Privézorg Limburg bestaan uit thuiszorg, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Lijnen met de eerstelijnszorg zijn kort. Fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist zijn makkelijk inzetbaar.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Roger Bekkers, directeur

Bel: 046-2020003

De naam impliceert wellicht dat we een privéorganisatie zijn, maar dat is geenszins het geval. We zijn een reguliere zorginstelling waarop de gangbare ziektekostenvergoedingen van toepassing zijn. De term privézorg heeft binnen onze organisatie betrekking op de intensieve en persoonlijke wijze van zorg verlenen, volledig gericht op het specifieke individu. Waar nodig één op één, met telkens een vertrouwd gezicht.