Deel dit:

In dit blog vertellen zorgmedewerkers Bianca en Vera hoe zij het samenwerken vanuit en met verschillende generaties ervaren. Vind jij dit lastig? De dames geven tips voor een goede samenwerking. Ondanks hun leeftijdsverschil zijn zij het over één ding helemaal eens: in zorgwerk staan generaties samen sterk.

Aan het woord zijn Bianca Schins en Vera Zeguers. Zij behoren respectievelijk tot Generatie X en Z. Allebei werken voor zorgorganisatie Envida als verpleegkundige niveau 4 in wijkteam Bunde/Geulle. In die rol verlenen zij thuiszorg. 

In dit blog vertellen Bianca en Vera hoe zij het samenwerken vanuit en met verschillende generaties ervaren en geven ze tips voor een goede samenwerking. Ondanks hun leeftijdsverschil zijn zij het over één ding helemaal eens: in zorgwerk staan generaties samen sterk. 

Alle generaties in wijkteam voor thuiszorg

Bianca en Vera werken in een vast team van onder andere wijkverpleegkundigen, verpleegkundige verzorgenden en verzorgende IG’ers. Daarin zijn alle generaties vertegenwoordigd. 

De teamleden werken veelal zelfstandig, hebben regelmatig telefonisch en e-mailcontact en treft elkaar tijdens de casusbesprekingen. Als een cliëntsituatie daarom vraagt, worden experts bij het team aangehaakt. Denk aan een social worker, casemanager dementie of psycholoog. 

Generatieverschillen komen naar voren als teamleden bij elkaar zijn, maar blijken ook weleens uit overdrachten. De verschillen die Bianca en Vera tegenkomen, zitten in dingen als aanpak, houding, communicatie en standpunten. 

Tips voor samenwerkende generaties:

Verschillen zijn soms echt wel lastig, maar zowel Bianca als Vera zien er ook een nuttige kant aan. Hun tips voor zorgcollega’s die ook van generatie verschillen: 
Vera: “Loop eens een dag(deel) met elkaar mee. Beoordeel elkaar niet, maar kijk met open blik. Je zult zien dat je, juist door het verschil in aanpak, veel van elkaar kunt leren. 
Bianca: “Maak onderwerpen bespreekbaar. Open zijn kan lastige gesprekken opleveren, maar uiteindelijk brengt het zowel jou als je collega verder.” 

Verschillen tussen generaties

Het spreekt vanzelf dat Bianca als Vera tijdens hun werk in de zorg verschillen tussen de generaties ervaren. Zij vertellen over een aantal situaties waarin leeftijdsverschillen op de werkvloer een rol spelen. 

Een verschil dat, ongeacht de branche waarin je werkt, bekend zal voorkomen, is het standpunt met betrekking tot telefoongebruik. Waar Bianca vindt dat de privételefoon in de tas hoort te blijven tijdens werk, vindt Vera het normaal om ‘m er af en toe bij te pakken. “Op momenten dat cliënten er geen last van hebben. Onderweg bijvoorbeeld”, zegt ze erbij. Bianca: “Die houding is bij de jongsten uit Generatie Z anders. Heel jonge stagiairs nemen wel eens een telefoontje aan, terwijl we bij een cliënt zorg verlenen. Daar zeg ik wat van.” Vera sluit aan: “Dat zou ik ook doen, want op zo’n moment hoort je aandacht bij de cliënt te zijn.”

Vera vertelt over een verschil in aanpak: “Bezuinigingen en de vereisten aan administratie maken dat we in de thuiszorg efficiënter moeten werken. Je ziet dan een verschil in flexibiliteit tussen generatie X en de jongere generaties. Oudere collega’s maken na het verzorgen een praatje met hun cliënt. Zij moeten flink wennen aan wat ik gewoon en prima vind; een praatje met mijn cliënten maken tijdens het verzorgen." 

Een ander standpunt hebben, komt naar voren in wat Bianca vertelt: “Je merkt verschil in generaties als het gaat om de visie op de inzet van hulpmiddelen in thuiszorg. Zo hebben we videocontact met cliënten en zijn er apparaten die automatisch medicatie verstrekken en ons indien nodig inseinen. Ik merk dat zowel oudere collega’s als cliënten en hun familieleden dit vaak als een verarming zien. Als jongere generatie deel ik dan mijn visie: dat we dankzij die hulpmiddelen alle nodige zorg kunnen blijven bieden. Want doordat de hulpmiddelen eenvoudige handelingen overnemen, kunnen wij besteden aan (complexere) onderdelen van het zorgwerk waarbij de menselijke factor vereist is. 

Vera en Bianca zijn het erover eens dat er tussen generaties ook een verschil is in houding en communicatie als het gaat om hoe je verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap toont. Waar generatie X gewend is om dat tot uitdrukking te brengen in uitgebreide overdrachten en snelle terugkoppelingen op besproken acties, generatie Z veel afkortingen gebruikt voor een vlotte, schriftelijke communicatie en meer nonchalant is in het elkaar op de hoogte houden. 

Voordelen als generaties samenwerken
Waar generaties samenwerken, ontstaan ook de nodige voordelen. Volgens Bianca en Vera zit het vooral in ‘van elkaar leren’. 

Bianca lacht als ze vertelt over een vrij voor de hand liggend voorbeeld: “Als ik moeite heb met iets op de computer, dan bel ik Vera.” Elkaar kunnen assisteren op het gebied van technologie is echt een voordeel, Naast de computer komen er namelijk ook steeds meer zorghulpmiddelen. 

Iets wat de oudere generatie van de jongere kan leren, is grenzen stellen en mondiger zijn. 
In het gesprek met Bianca en Vera werd duidelijk dat jongeren zich vaak exact aan hun taakomschrijving houden, terwijl oudere generaties nogal eens een stapje meer zetten. Dat verschil in houding veroorzaakt nogal eens irritatie. “Ik zie een extra taak uitvoeren als goed werknemerschap en collegialiteit.” zegt Bianca. Vera begrijpt dit en handelt regelmatig hetzelfde. “Maar”, zegt ze daarbij, “Ik trek wel vaker een grens, omdat ik ook andere dingen dan werk belangrijk vind. Vrije tijd en gezondheid bijvoorbeeld.” 

Wat de jongere generatie kan leren van oudere collega’s is dat het krachtig is om te kunnen toegeven dat je advies kunt gebruiken. Bianca vertelt: “Een ouwe rot in het vak kan een cliëntsituatie vaak beter inschatten, dan een groentje. Simpelweg omdat die oudere generatie in de langere loopbaan vaker ondervonden heeft wat mogelijke gevolgen van gebeurtenissen zijn.” Vera ziet ook dat de jongere generatie niet altijd advies willen aannemen van collega’s met meer levens- en werkervaring. 

Hoe je het ook bekijkt; de verhalen van Bianca en Vera onderschrijven hun standpunt: verschillende generaties staan samen sterk in zorgwerk. 

Bianca - verpleegkundige uit Generatie X

Kenmerken van haar generatie, zoals daadkracht tonen en waarde hechten aan groei en ontwikkeling, zie je in verpleegkundige Bianca zeker terug. Deze dame begon haar carrière als bloemiste. Door omstandigheden koos ze voor omscholing naar Helpende. Hoewel ze altijd al klaarstond voor anderen, kreeg ze toen de zorgsmaak te pakken. Haar leerroute getuigd van doorzettingsvermogen. Ze deed ondanks twee levensveranderende gezondheidssituaties diverse opleidingen. Zo groeide Bianca van Helpende plus en Verzorgende IG door en haalde ze in 2021 het diploma voor Verpleegkundige niveau 4. Nu vervult zij naast die functie ook de rol van roosteraar, studentenbegeleider en neemt ze deel aan de Vakgroep Wondzorg. Het zorgwerk is voor haar een belangrijke manier van zingeving, maar ze zoekt naar balans. Want ook vrije tijd vindt Bianca belangrijk. Ze onderneemt graag dingen met haar ook in de zorg werkende partner en drie kinderen van wie er nog één thuis woont. 

Vera - verpleegkundige uit Generatie Z 

Verpleegkundige Vera woont samen met vriend en hond, denkt nog na over kindjes krijgen en vindt zowel plezier in werk als vrije tijd hebben belangrijk. Je ziet dit terug in Vera’s keuze voor de flexibele werkstijl van de thuiszorg. Ze schept genoegen in het contact met cliënten en samenwerken met collega’s en begeleiden van stagiaires en tegelijk vindt ze zelfstandig werken ontzettend prettig en geeft ze duidelijk grenzen aan. 
Voor Vera geldt dat ze van kinds af een zorgzaam karakter heeft, maar pas toen ze op haar pubertijd door familieomstandigheden in aanraking kwam met ziekenhuiszorg wist zij het: ik wil werken in de zorg. Door stages voor de opleiding verpleegkundige niveau 4 proefde Vera van het werken in de ziekenhuissector, stak ze haar voelsprieten op in de dementie (ouderenzorg)- en gehandicaptenzorg en bleef ze plakken in de thuiszorg. Met de cultuur en mensen daar voelt ze nog altijd een enorme match. Dat ze naast verpleegkundige ook leerlingbegeleider en roosteraar is, vergroot haar werkplezier.